Taxaties

U heeft om welke reden dan ook een gedegen taxatierapport nodig? Parkstad Vastgoed is thuis in taxaties op het gebied van aankoop/verkoop, financiering (met of zonder NHG), verdeling bij echtscheiding/erfenis en bezwaar-/beroepsprocedure WOZnaar aanleiding van de jaarlijkse beschikking of erfbelasting. Als gecertificeerd Makelaar Taxateur staan wij garant voor een deskundige en betrouwbare waardebepaling. Onze taxatierapporten worden in heel Zuid-Limburg en een gedeelte van Midden-Limburg geaccepteerd door alle geldverstrekkers en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Bovendien zijn we aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en de Taxateursunie. Verder werken we samen met WOZ-Consultants, specialisten in de juridische afhandeling van bezwaar-/beroepsprocedures tegen de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden.